• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

EGZAMINY ZAWODOWE W KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH SESJA STYCZEŃ-LUTY 2022

EGZAMIN PRAKTYCZNY MODEL D

W dniu 10 stycznia 2022 r. godz. 09.00 (czas trwania 180 min.)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

W dniu 10 stycznia 2022 r. godz. 13.00 (czas trwania 120 min.)

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

 

EGZAMIN PISEMNY

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 10.00 (czas trwania 60 min.)

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 12.00 (czas trwania 60 min.)

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 14.00 (czas trwania 60 min.)

EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Na egzamin stawiamy się min. 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Wchodzimy do szkoły wejściem głównym. Na wejściu wykonywany będzie pomiar temperatury ciała.

Uczniowie uczestniczący w egzaminach muszą stosować się do wytycznych MEiN oraz GIS.

Obowiązkowo maseczki, zachowanie odległości, dezynfekcja dłoni.

Na egzaminie można stosować własne kalkulatory proste, szkoła nie udostępnia, przybory piśmiennicze (czarny tusz), linijki itp.

Na teren szkoły prosimy nie wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W dniach 24-26. 11. 2021 r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbędą się próbne egzaminy maturalne.
Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY I W E-DZIENNIKU
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

Czytaj więcej: ORGANIZACJA PRÓBNEGO...

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 2021 R.

Próbny egzamin maturalny (część pisemna) dla uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego, którzy złożyli deklarację maturalną, odbędzie się:

 • 24. 11. 2021 r. (środa) – godz. 8.00 (170 min) język polski (PP),
 • 25. 11. 2021 r. (czwartek) – godz. 8.00 (170 min) matematyka (PP),
 • 26. 11. 2021 r. (piątek) – godz. 8.00 (120 min) język angielski (PP), język niemiecki (PP).

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych przeprowadzą nauczyciele prowadzący wg ustalonych przez siebie zasad.

Zajęcia 24. 11. 2021 r. (środa), 25. 11. 2021 r. (czwartek) i 26. 11. 2021 r. (piątek) w Zespole Szkół Elektrycznych odbywają się według planu.

Klasy maturalne nie mają zajęć w tych dniach.

Próbny egzamin maturalny jest DOBROWOLNY!

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia w 2021 r. próbnego egzaminu maturalnego

 • Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminów nie może przyjść na niego, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Czytaj więcej: WYTYCZNE DOTYCZĄCE...

KONKURS WIEDZY O BŁ. STEFANIE WYSZYŃSKIM

Dnia 12 października 2021 r. odbył się w Zespole Szkół Elektrycznych konkurs wiedzy o bł. Stefanie Wyszyńskim. Wzięło w nim udział 20-u uczniów ze wszystkich poziomów klas – od klasy pierwszej do maturalnej. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zdobył Paweł Kamiński – 3a, II miejsce Martyna Rogulska – 2bc, III miejsce Michał Kozłowski – 1bc. Zwycięzcy zostali uhonorowani brawami oraz nagrodami książkowymi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wykazania się wiedzą i dziękujemy za udział.

WYLOT NA STAŻ DO PORTUGALII

Uczniowie klas: 4Ta, 4Tbc, 3Ta i 3Tbc Technikum Elektryczno-Energetycznego wraz z opiekunami: p. Beatą Makowiecką, p. Maciejem Cierzniewskim i p. Adamem Mazurkiewiczem 10. 10. 2021 r. punktualnie o 11.00 wyruszyli na Lotnisko Chopina w Warszawie w celu udania się do Lizbony na staż zawodowy.
Praktyki w Portugalii uczniowie odbędą dzięku uczestnictwu w projekcie Przyszłością Europy dobry fachowiec, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
Stażyści w Lizbonie będą przebywać do 23. 10. 2021 r. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności w firmach CEFIM i CINEL przyszli technicy elektrycy, technicy energetycy oraz technicy chłodnictwa i klimatyzacji wezmą udział w interesującycm programie kulturowym, nawiążą kontakty z rówieśnikami z całej Europy i będą komunikować się w języku angielskim.
Grupę żegnały Pani Dyrektor Wiesława Sraga, Pani Wicedyrektor Izabela Macko i koordynator projektu Pani Ewelina Lewicka.

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5164041070277516/5164040056944284/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5165485796799710/5165471113467845/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5169800849701538/5169794906368799/?type=3&theater

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12