Uczniowie naszej szkoły chętnie uczą się o zwyczajach i tradycjach innych krajów, tym razem poznawali krainę zielonej koniczyny – Irlandię. W piątek 17 marca obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka – patrona Irlandii. Z tej okazji odbyła się seria imprez, które przybliżyły uczniom to radosne irlandzkie święto.

Podczas lekcji otwartej, organizowanej przez p. K. Erdmańską, zaprezentowano postać św. Patryka, tradycje i symbolikę zawiązaną z obchodami tego święta. Uczniowie obecni na lekcji obejrzeli krótkie filmy w języku angielskim oraz wysłuchali interesujących prezentacji przygotowanych przez uczniów klasy 3b: B. Mućko, J. Olejnika, B. Gonię, B. Januszewskiego i K. Kowalskiego. Uczennice K. Rakoczy i A. Wengler zaprezentowały zestaw słownictwa w języku angielskim. Następnie uczestnicy lekcji uzupełniali krzyżówkę tłumaczeniową, dzięki której można było wylosować zieloną słodkość.

1 2  3 

Młodzież z klas I i IIgimnazjum wzięła udział w zabawie „Irlandia na wesoło”. Uczniowie w grupach rozwiązywali testy, krzyżówki, wykreślanki i inne zagadki. Liczył się refleks i poprawność odpowiedzi. Uczestnicy konkursu z ogromnym zaangażowaniem walczyli o każdy punkt. Ostatecznie rywalizację wygrała drużyna w składzie: Natalia Glaza, Natalia Kwiatkowska, Dorian Meller, Oliwia Szczepańska, Dominik Zieliński i Michał Ziemba. Na zwycięzców czekały dyplomy i kolorowe biurowe upominki.

4 5 6

 

Uczniowie technikum sprawdzili swoją wiedzę w konkursie "The Taste of Ireland" organizowanym przez p. J. Słowiow. Celemrywalizacji było zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu kultury irlandzkiej oraz sprawdzenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Oto wyniki konkursu: I miejsce - Michał Kosiński, II miejsce- Dawid Lewiński, III miejsce - Oliwier  Żeligowski.

Pani A. Chojnacka przygotowała dla uczniów klas II gimnazjum konkurs „Irlandia w liczbach”. Oto wyniki rywalizacji: I miejsce – klasa 2bII miejsce – klasa 2aIII miejsce – klasy 2c i 2sUczniowie zostali nagrodzeni ocenami z geografii.

7 8 9

Młodzież szkolna chętnie włączyła się w obchody Dnia Świętego Patryka, wielu uczniów założyło zielone ubranie, szkołę ozdabiały kolorowe plakaty i mnóstwo zielonych koniczyn. Mamy nadzieję, że to radosne irlandzkie święto na stałe wpisze się do tradycji ZS nr 12.