• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

plakat A4 promocja 20231

PROJEKT UNIJNY AKCJA-KWALIFIKACJA 3

KURS LUTOWANIA TWARDEGO DLA UCZNIÓW KLAS III I i IV ZAWÓD TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI.

Kurs odbędzie się w dniach 11-15 stycznia 2021 w KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI METALKO. Centrum zlokalizowane jest w Bydgoszczy przy ulicy Hutniczej 106. Zajęcia wstępne odbędą się w sali 10.

Uczniowie klasy 4TC w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji rozpoczynają zajęcia 11 stycznia 2021 r. o godz. 7:15.

Uczniowie klasy 3TBC w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji rozpoczynają zajęcia11 stycznia 2021 r. o godz. 10.30.

Każdy uczestnik kursu musi mieć na sobie strój roboczy i rękawice robocze. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania maseczki zasłaniającą usta i nos.

Koordynator projektu

Maciej Cierzniewski

PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW, WYCIECZEK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12

PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW, WYCIECZEK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12
W RAMACH PROJEKTU AKCJA KWALIFIKACJA W LATACH 2017 - 2018

  II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 1. Elektrotechnika bez tajemnic - (klasy I)  
 2. Język angielski zawodowy (klasy II i III)
 3. Projektowanie, wykonywanie i badanie instalacji elektrycznych w zakresie kwalifikacji E.07 i E.24.
 4. Podwyższenie kompetencji w kwalifikacji E.07
 5. Kurs "Uprawnienia elektryczne do 1kV" (klasy IV)      
Czytaj więcej: PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW,...

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja - kwalifikacja”

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Akcja - kwalifikacja”

w

Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji
  i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja - kwalifikacja”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów Szkół zawodowych z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.2017 r. – 30.09.2018 r.
 6. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice:
  1. Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji
 7. Wybór uczestników/uczestniczek projektu
 8. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
 9. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej: www.zselek.pl
  w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.
 10. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół nr 12
  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
  2. Szkolenia i kursy dla uczniów.
  3. Staże dla uczniów.
  4. Wycieczki zawodowe.
Czytaj więcej: REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW...

 images

 

 

670 latbyd

el12