Kolejny projekt eTwinning jest realizowany przez uczniów naszej szkoły. Najbliższe miesiące uczniowie klas gimnazjalnych chcący rozwinąć swoje talenty dziennikarskie i językowe spędzą tworząc gazetkę – „Teen magazine”. W  tym  czasie  poznają  swoich  kolegów  i  koleżanki  z   Francji,  Turcji  i Rumunii, którzy również w swoich szkołach opracują teksty i stworzą oryginalne czasopismo. Będą mieli szanse porozmawiania i korespondowania z rówieśnikami dzięki narzędziom Twinspace.  Efektem końcowym będzie przesłanie oryginalnych gazetek do wszystkich szkół realizujących projekt. W pracy naszych uczniów będą wspierać p. E. Lewicka, p. Katarzyna Strehlke, a o stronę graficzną czasopisma zadba p. W. Lewicki.

Czekamy na efekty pracy nastolatków.