• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Wycieczka do Torunia w ramach zajęć z projektu „Gimnazjum z przyszłością”

 

Wycieczka do Torunia w ramach zajęć z projektu „Gimnazjum z przyszłością” z Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 31 maja 2012 r. grupa 45 uczniów naszego Gimnazjum nr 35 wyruszyła w 1-dniową wycieczkę do Torunia w ramach zakończenia projektu „Gimnazjum z przyszłością”.
Pierwszym celem naszego wyjazdu była wizyta w Geodium – czyli  interaktywnej sali edukacyjnej poświęconej budowie Ziemi. Centralnym elementem "Geodium" jest model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 metra. Nasza młodzież była bardzo podekscytowana różnymi modelami edukacyjnymi, których  instalację można było ożywić naciskając jeden z przycisków. Następnie przeszliśmy do planetarium na seans „Wehikuł czasu”. Uczniowie zobaczyli m.in. jak wyglądał Toruń, gdy po jego ulicach biegał młody Kopernik i jak wyglądała nasza Ziemia, gdy wędrowały po niej mamuty, gdy na naszej planecie królowały dinozaury, czy też następowała epoka zlodowaceń. Jak przez setki, tysiące i miliony lat zmieniała się powierzchnia Ziemi.

 


 

 

 

 

Czytaj więcej: Wycieczka do Torunia w...

Zajęcia dla klas gimnazjum 2010/2011

Zajęcia dla klas pierwszych gimnazjum

Matematyka

Zajęcia wspierające "Z matematyką za pan brat”
Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów matematyką a także poprzez gry i zabawy z komputerem uzupełnienie ich wiedzy matematycznej wyniesionej z lekcji. Nadrzędnym celem zajęć jest uzupełnienie podstawowej wiedzy matematycznej uczniów. Uczestnicy zajęć poprzez ćwiczenia, gry i zabawy matematyczne uzupełniają swoją wiedzę, oswajają się z językiem matematycznym, poznają podstawowe procedury obliczeniowe i umieją je zastosować. Wszystkie wiadomości teoretyczne są wplecione w tok zajęć i prezentowane są tak, aby w sposób jasny i przystępny wykazać ich praktyczną przydatność i zastosowanie.

 Zajęcia dodatkowe "Więcej, lepiej, ciekawiej…"
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych, ambitnych i tych, którzy pragną poszerzyć wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki.. Założeniami programu jest rozwijanie uzdolnień uczniów, poszerzanie wiadomości i umiejętności, motywacja do samodzielnego pogłębiania wiedzy, przygotowanie do konkursów matematycznych..

 

Czytaj więcej: Zajęcia dla klas gimnazjum...

Założenia projektu Gimnazjum z przyszłością

EDUKACYJNY PROJEKT MIASTA BYDGOSZCZY
"GIMNAZJUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ"
REALIZOWANY W GIMNAZJUM NR 35


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 OKRES REALIZACJI od 01.09.2010 r. do 30.06.2012 r.

Celem głównym projektu "GIMNAZJUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ" jest podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w bydgoskich gimnazjach, szczególnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz doradztwa zawodowego z uwzględnieniem równych szans dla dziewcząt i chłopców.

 Cele szczegółowe to:

 1. rozwój zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi;
 2. zainteresowanie uczniów problematyką techniczną;
 3. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych oraz porozumiewania się w języku obcym;
 4. podniesienie jakości i wzmocnienie skuteczności doradztwa zawodowego;
 5. złagodzenie przejawów dominacji jednej płci w różnych zawodach;
 6. wyrównanie szans dostępu do zajęć dodatkowych uczniów gorzej sytuowanych;
 7. przełamanie niechęci młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych;
 8. uzyskanie lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych;
 9. zwiększenie wśród uczniów wiary we własne możliwości.

Plan zajęć Gimnazjum z przyszłością 2011/2012GIMNAZJUM Z PRZYSZŁOŚCIĄ (GzP - 2)

L.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Termin

1.

Doradztwo zawodowe „Moja kariera – mój wybór”

dla klas 3 gimnazjum

Anna Imbierowicz

Wg  grafiku

2.

Matematyka dla klas 2 gimnazjum

Renata Kowalska

Wt   1520 - 1650

3.

Zajęcia wspierające

dla klas 2 gimnazjum

Renata Kowalska

Czw  1520 - 1650

4.

Diffrent cultures In one world

Danuta Łacheta

Wt  1620 - 1750

5.

Zajęcia wspomagające

dla klas 2 gimnazjum „English is Easy”

Joanna Sobczak

Pn  1615 - 1745

6.

„ Z matematyką za pan brat”

Anita Stramel

Pn  1430 - 1510

7.

Zajęcia dodatkowe

z matematyki-

„Więcej, lepiej, ciekawiej”

Anita Stramel

Pn  1530 - 1700

8.

„How to survive In english speaking countries” dla klas 1 gimnazjum

Katarzyna Strehlke

Pn  1625

9.

„Matematyka - zobacz jakie to proste” Zajęcia wspierające dla klas 3 gimnazjum

Anna Szczurowska

Pn  1620 - 1750

10.

Gimazjum Exam? It’s easy!

Magdalena Wachowska

Pn  1615 - 1745

11.

Zajęcia dodatkowe
z j. angielskiego dla klas 2

Marta Wierzbicka

Wt  1530 – 1700

12.

Zajęcia dodatkowe
z j. niemieckiego dla klas 3

Marta Wierzbicka

Pn  1600 - 1730

13.

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla klas 3

Anna Wojtysiak

Czw  800 - 940

14.

„Matematyka- możesz na nią liczyć” zajęcia dla klas 3 gimnazjum

Kinga Piotrowska

Śr. 1520 - 1705

 

 images

 

 

el12

670 latbyd