• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Zakwalifikowano 14 uczniów do stażu w ramach projektu "Dziś staż, jutro praca"

Lista osób zakwalifikowanych do programu w 2021

 

Przypomnijmy najważniejsze informacje o projekcie:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1568 uczennic i uczniów oraz 20 opiekunów staży i praktyk.

Biorą oni udział w wysokiej jakości stażach i praktykach organizowanych w okresie wakacji letnich w roku 2019,2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wyniesie 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Pracownicy firm, którzy pełnid będą funkcję opiekunów staży i praktyk, podniosą swoje kompetencje pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu paostwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

info


 images

 

 

670 latbyd

el12