• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

„Doskonalenie zawodowe w praktyce” projekt POKL umowa nr UM_SP.433.1.1045.2013


Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015, skierowany jest do młodzieży pełnoletniej naszej szkoły.
W projekcie weźmie udział łącznie 45 uczniów. Podstawowym celem projektu jest wyposażenie naszych uczniów w nowe kompetencje i ułatwienie wejścia na rynek pracy. W każdej edycji  uczestniczyć będzie po 15 uczniów. Zawodowe staże odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła podpisała stosowne umowy, a są to:

• Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy
• BTM Klimatyzacja sp. z o.o.  w Bydgoszczy
• PESA Bydgoszcz S.A.
• DKA Polska sp. z o.o. w Bydgoszczy
• P.W. ATELBUD Andrzej Tyma w Bydgoszczy
• P.W. JUREX ZPUE Jerzy Grzesiak w Bydgoszczy

W trakcie odbywania stażu pracodawca tworzy stanowisko pracy, wyposaża stażystów w odzież roboczą. Stażyści mają swoich opiekunów, którzy odpowiadają za realizację autorskiego programu stworzonego w danym przedsiębiorstwie.  Każdy uczeń wyposażony jest przez szkołę w dzienniczek stażu, w którym odnotowuje zrealizowane treści programowe. Przez okres stażu szkoła ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Możliwym też jest pokrycie kosztów dojazdu w wysokości 80 zł. Każdy uczeń po zakończeniu stażu i rozliczeniu się z dokumentacji (dzienniczek stażu, faktura za przejazdy) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł netto.
Nabór odbywa się w kwietniu każdego roku. Warunkiem przystąpienia do projektu jest: wypełnienie deklaracji i złożenie u koordynatora projektu do dnia 23 kwietnia w kolejnych latach 2013-2014-2015, zakwalifikowanie się po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów określonej  w  regulaminie projektu „Doskonalenie zawodowe w praktyce”. Zarówno deklaracja jak i regulamin są dostępne poniżej.


Koordynator projektu: Maciej Cierzniewski

Deklaracja do pobrania

 


 images

 

 

670 latbyd

el12