• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

20.01. 2019 r. o godz. 6.03 pierwsza 30-osobowa grupa uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego pod opieką: p. Marii Pilaczyńskiej, p. Katarzyny Majewskiej (MA) oraz p. Kingi Trzosek rozpoczęła podróż, której celem była Portugalia. Punktualnie o godz. 18.05 samolot linii TAP Portugal bezpiecznie wylądował w Lizbonie. Tam czekał już opiekun grupy ze strony organizacji przyjmującej DNA EUROPE – Vokational Training p. Ricardo Moreno.

Uczniowie i opiekunowie zmęczeni podróżą zjedli pierwszy na ziemi portugalskiej posiłek, zakwaterowali się w uroczej kamienicy wykończonej w stylu mauretańskim i po krótkiej odprawie udali się na odpoczynek.

Przez dwa tygodnie uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik energetyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji będą realizować staż zawodowy w:

 • CINEL – Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych, założone w 1985 roku na mocy protokołu podpisanego pomiędzy Instytutem Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (IEFP, IP) oraz Stowarzyszeniem Portugalskich Przedsiębiorstw,
 • CENFIM – Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Metalurgicznego
  i Metalowo-Mechanicznego; jest krajowym centrum protokolarnym, które promuje szkolenie, orientację i profesjonalną waloryzację zasobów ludzkich
  w sektorze metalurgicznym, metalowo-mechanicznym i elektromechanicznym.

Młodzież odbędzie staż zgodnie z założeniami projektu Dobry fachowiec kreuje europejską przyszłość (nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049027) w ramach Programu: Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

Lizbona3 Lizbona4 Lizbona5
Lizbona6 Lizbona2 panorama

 images

 

 

670 latbyd

el12