erasmus mW ósmym dniu stażu 28. 01. 2019 r. w czasie zajęć praktycznych chłodnicy – wprawiali się w spawaniu, kielichowaniu i gradowaniu przewodów w instalacji chłodniczej.

Po wyborze lokalizacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzatora split należy przystąpić do wyboru optymalnej trasy instalacji chłodniczej. Jej wykonanie oraz prawidłowe uruchomienie systemu gwarantuje prawidłową pracę urządzenia.

Przewody instalacji rurowej łączące jednostki wewnętrzną z zewnętrzną, należy prowadzić jak najkrótszą drogą, nie kolidującą z innymi instalacjami. Istnieją trzy podstawowe zasady wykonania instalacji chłodniczej, a mianowicie instalacja powinna być wykonana: sucho, czysto i szczelnie.

Jednostki łączone są z rurociągiem za pomocą skręcanych połączeń kielichowych. Jakość wykonania tych połączeń ma bardzo duży wpływ na prawidłowe i bezproblemowe działanie urządzenia ze względu na możliwość powstania nieszczelności. Po docięciu rur na żądaną długość obrzeże cięcia należy wyrównać, to tzn. gradowanie, przy czym podczas tej czynności koniec rury należy skierować w dół tak, aby wszystkie usuwane drobiny miedzi nie przedostały się do jej wnętrza, a tym samym do układu chłodniczego. Następnie na koniec rury należy nałożyć nakrętkę i za pomocą tzw. kielicharki wykonać kielich, który powinien być gładki, prosty oraz symetryczny – zapewni to prawidłowe i szczelne połączenie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek defektów kielicha nie należy go poprawiać tylko obciąć i wykonać ponownie.

Jak widać na załączonych zdjęciach „zabawa” chłodników była przednia.

 Dobry fachowiec kreuje europejską przyszłość

(nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049027)

Program: Erasmus+

Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

20190128 122303 chł
dzien8a