Od 30. 11. 2020 r. stacjonarnie (w szkole) będą prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych praktycznych w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Nowy plan ukaże się w e-dzienniku 29. 11. 2020 r.